Οι ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι στον ασφαλιστικό φορέα ΕΟΠΠΥ (πρώην ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ) δεν επιβαρύνονται το κόστος της θεραπείας, απολαμβάνοντας έτσι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με όλα τα σύγχρονα μέσα και τεχνικές αποκατάστασης.