Το πρωτόκολλο θεραπείας που εφαρμόζουμε είναι εξατομικευμένο για τον κάθε ασθενή για την βέλτιστη και ταχύτερη αποθεραπεία για παθήσεις ορθοπεδικές, νευρολογικές, ρευματολογικές, καθώς και για όλες τις αθλητικές κακώσεις.
Σημείωση:

Οι θεραπευτικές συνεδρίες γίνονται σε ατομικό χώρο θεραπείας και το φυσικοθεραπευτήριό μας διαθέτει αποδυτήρια και ντους, καθώς επίσης και ατομικό ιματισμό (σεντόνια και πετσέτες) για κάθε ασθενή, έτσι ώστε να μην απαιτείται ιδιαίτερη περιβολή, όπως φόρμες κτλ και οι θεραπείες να διεξάγονται με τις καλύτερες προδιαγραφές άνεσης και σωστής υγιεινής.