Μηχανική αξιολόγηση και αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης με τη μέθοδο McKENZIE