Προσφέρει την καλύτερη αποκατάσταση σε προβλήματα:
– Μυών
– Τενόντων
– Οστών και Χόνδρων
– Θυλακίτιδων
– Σύνδρομα πίεσης νεύρων

Easy tech Italia

DELTATHERMIA
Πρωτοποριακή συσκευή υπερθερμίας που συνδυάζει ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνότητας 433, 92MHz για την εν τω βάθει εφαρμογή θερμότητας στους ιστούς με ένα ειδικό κύκλωμα που σταθεροποιεί την επιφανειακή θερμοκρασία της θεραπευόμενης περιοχής.
Χάρη στο ειδικό σύστημα κυκλοφορίας του νερού και τον αισθητήρα θερμοκρασίας καθώς και στους πολύπλοκους αλγόριθμους που είναι ενσωματωμένοι στο λογισμικό της συσκευής, είναι δυνατή η ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας και του βάθους διείσδυσής της.
Η επιλογή όλων των παραμέτρων θεραπείας γίνεται αυτόματα μέσω των πρωτοκόλλων που διαθέτει η συσκευή, ενώ ένα σύστημα ελέγχου ρυθμίζει συνεχώς την ισχύ της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για την εξασφάλιση σταθερής κατανομής της θερμότητας.