Η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, κίνηση κτλ) και χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο πτυχιούχο φυσικοθεραπευτή για θεραπευτικούς σκοπούς, έχοντας εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων.
Επί αιώνες ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις ιδιότητες του ήλιου, της κίνησης και του νερού για να θεραπεύσει τις παθήσεις του.
Ωστόσο η φυσικοθεραπεία αναπτύχθηκε σε αυτοτελή θεραπευτικό κλάδο κυρίως μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και περισσότερο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιτίας της παρουσίας μεγάλου αριθμού ανθρώπων με σοβαρές αναπηρίες, οφειλόμενες, αφενός στις πολεμικές κακώσεις κι αφετέρου σε ένα βαρύ λοιμώδες νόσημα, την πολυομυελίτιδα, για την οποία, έως το 1960 περίπου, δεν γίνοταν προστατευτικός εμβολιασμός.